Virtuální realita zkracuje dobu výroby prototypů o 30 %