Compliance

Whistle­blowing a oznamovací kanály

 

Značka SEAT se hrdě hlásí k celé řadě pravidel jednání a chování. Přitom se zavazujeme k dodržování národní a mezinárodní legislativy, stejně jako interních ustanovení společnosti SEAT a koncernu Volkswagen.

Protože jsme přesvědčeni o tom, že transparentnost a důvěra jsou zásadní atributy pro dlouhodobý a trvale udržitelný úspěch společnosti, dáváme našim zaměstnancům, obchodním partnerům i zainteresovaným třetím stranám k dispozici naše protikorupční směrnice v německém a anglickém jazyce, jakož i následující whistleblowingový kanál:

transparencia(kwfat)seat(kwfdot)es

Tato  e-mailová adresa je spravována odborem vnitřní kontroly - jako nástroj pro hlášení korupce, jiných odchylek či nedodržování zákonů, našich pravidel jednání a chování nebo podnikových pravidel a norem.

Odbor vnitřní kontroly nezávisle a objektivně prověří skutečnosti, přičemž každému oznamovateli je zaručena maximální diskrétnost a důvěra. 

Informace o ochraně dat: Vaše osobní data budou uložena společností SEAT, S.A., tak, aby mohla být zpracována Vaše stížnost či oznámení. Vaše právo na přístup, opravu, smazání a nesouhlas můžete kdykoli uplatnit na téže e-mailové adrese:  transparencia(kwfat)seat(kwfdot)es.

 

Systém ombudsmana

Značka SEAT profituje jako součást koncernu Volkswagen ze systému opírajícího se o tzv. ombudsmana, jehož prostřednictvím lze za přísného utajení oznamovat indicie korupce.

Ombudsmany (švédsky "zástupce" nebo "reprezentant") koncernu Volkswagen jsou dva nezávislí advokáti, kteří jsou vázáni povinností striktní mlčenlivosti. Data oznamovatele podléhají přísnému utajení a jsou předávána pouze s jeho souhlasem.

Další informace o systému ombudsmana koncernu Volkswagen naleznete zde:

Anglická verze
Německá verze