Pro co nejlepší webový zážitek
Tyto webové stránky používají cookies tak, aby umožnili co nejpříjemnější uživatelský přístup. Pokračováním v používání těchto našich webových stránek souhlasíte s používáním našich cookies (nezbytných základních cookies). Cookies podléhající povinnému schválení (analytické soubory cookie, funkční soubory cookie, soubory cookie pro osobní obsah) budou nastaveny až po jejich aktivaci. Pokud souhlasíte s používáním cookies, naši partneři (poskytovatelé cookies a IT služeb) zpracují Vaše identifikační údaje. Za tyto webové stránky a soubory cookie odpovídá společnost Porsche Česká republika s.r.o. Další informace o použitých cookies a jejich deaktivaci naleznete v
Povolit všechny cookies
SEAT, S.A. Výroční zpráva

Silná strategie. Silné výsledky. Silná strategie.

Po šesti letech nepřetržitého růstu se společnost SEAT stala nejprodávanější společností ve Španělsku, kde si vytvořila nové záznamy o dodávkách, prodeji a další.

Zpráva auditora

Zpráva auditora 2018

Zpráva auditora 2018.

Účetní uzávěrka

Klíčové ukazatele roku 2018.

Rozvaha, výkaz zisků a ztrát, přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích.

Poznámky a přílohy

Poznámky a přílohy k Výroční zprávě 2018.

Deatilní informace k výroční zprávě 2018.