Pro co nejlepší webový zážitek
Tyto webové stránky používají cookies tak, aby umožnili co nejpříjemnější uživatelský přístup. Pokračováním v používání těchto našich webových stránek souhlasíte s používáním našich cookies (nezbytných základních cookies). Cookies podléhající povinnému schválení (analytické soubory cookie, funkční soubory cookie, soubory cookie pro osobní obsah) budou nastaveny až po jejich aktivaci. Pokud souhlasíte s používáním cookies, naši partneři (poskytovatelé cookies a IT služeb) zpracují Vaše identifikační údaje. Za tyto webové stránky a soubory cookie odpovídá společnost Porsche Česká republika s.r.o. Další informace o použitých cookies a jejich deaktivaci naleznete v
Povolit všechny cookies
Pravidla jednání a chování

Transparentnost a důvěra

Pravidla jednání a chování značky SEAT.

"Compliance" znamená dodržování pravidel (z angličtiny "to comply with": dodržovat co). Ve všeobecném hospodářském kontextu se pod pojmem "compliance" rozumí všechna opatření, která společnosti přijímají s cílem zajistit, aby se zaměstnanci a členové orgánů vždy chovali a jednali v souladu se zásadami a pravidly, vyplývajícími z legislativních předpisů, popř. zákazů, interních pravidel, vlastních hodnot a veřejných prohlášení.

Značka SEAT, jako součást koncernu Volkswagen, vyznává v rámci každodenních pracovních aktivit, korektní a čestné jednání, v souladu s danými předpisy a pravidly. Jsme přesvědčeni, že trvale udržitelný hospodářský úspěch může být zajištěn pouze tehdy, budou-li dodržována všechna pravidla a normy.

Z tohoto důvodu se značka SEAT plně ztotožňuje se všemi závazky, nejen vůči legislativním a interním ustanovením. Rovněž dobrovolně přijaté závazky a etické normy považujeme za neoddělitelnou součást naší podnikové kultury, a jako důležité vodítko pro naše rozhodování.

Tyto závazky, interní pravidla a etické zásady jsou zakotveny v našich pravidlech jednání a chování. Jsou průvodcem pro naše zaměstnance a obchodní partnery, který shrnuje důležité základní principy našeho konání a podporuje nás ve zvládání právních a etických výzev při každodenní práci.