Tato stránka používá cookies ke zkvalitnění zážitku z jízdy naší stránkou.
Souhlasím a pokračuji
NOVÝ ZPŮSOB MĚŘENÍ SPOTŘEBY PALIVA A EMISÍ

WLTP – NOVÁ METODIKA

WLTP (Worldwide harmonised Light vehicles Test Procedure) je nová metodika měření emisí, a tím i spotřeby paliva, osobních vozidel. WLTP nahrazuje dosavadní evropskou metodiku NEDC (New European Driving Cycle; tzv. kombinovaný cyklus EU), používanou od roku 1997.

PARAMETRY MĚŘENÍ

Tři hlavní faktory, které ovlivňují výsledky testu

AERODYNAMIKA

Čím větší má automobil aerodynamický odpor vzduchu, tím více paliva spotřebuje. Čím aerodynamičtější je automobil, tím menší má aerodynamický odpor vzduchu. Dokonce i velmi malé změny aerodynamiky vozu mohou mít významný vliv na dlouhodobou hospodárnost.

VALIVÝ ODPOR PNEUMATIK

Valivý odpor, způsobovaný deformacemi pneumatik, snižuje za jízdy hospodárnost. Proto je důležité, aby také konstrukce pneumatik umožňovala co nejvyšší hospodárnost provozu.

HMOTNOST

K uvedení těžkých předmětů do pohybu je zapotřebí vynaložit více energie. Čím je tedy automobil lehčí, tím méně paliva spotřebuje ke svému pohybu, což v praktickém provozu znamená, že se díky nižší spotřebě paliva zvyšuje hospodárnost vozidla. Nízká hmotnost se jednoduše rovná hospodárnosti a navíc také vylepšuje ovladatelnost vozu.

FAKTA O PŘÍNOSECH WLTP

Vše, co potřebujete vědět

Nová metodika WLTP nabízí přesnější a relevantnější výsledky. Účelem těchto nových testů je celosvětově jednotná, realistická simulace nejrůznějších provozních podmínek. Je to jedna z největších změn v historii automobilového průmyslu. Mezi hlavní přínosy nového měření patří:

  • Realističtější jízdní cykly

  • Přísnější podmínky pro nastavení vozu a analýzu

  • Zohlednění výbavy na přání 

  • Přesně definované teploty

ROZDÍLY MEZI NEDC A WLTP

Jaká je nová metodika?

NEDC WLTP
Platnost nařížení pro státy EU 1998-08/17 09/17 schválené nové motory (09/18 všechny vozy)
Příplatková výbava v testu Nezohledněna Zohledněna (aerodynamika, valivý odpor pneumatik, hmotnost)
Fáze testu / startovací teplota "Město / mimo město" studený start "Nízká / střední / vysoká / velmi vysoká zátěž" studený start
Doba testu / vzdálenost 1180 s / 10 966 m 1800 s / 23 274 m
Rychlost 120 km/h max. | 33,6 km/h průměrná 132 km/h max. | 46,5 km/h průměrná
Doba volnoběhu 295 s 234 s
Zrychlení 1,04 m/s2 max. 1,58 m/s2 max.
RDE - základní informace

V oblasti měření spotřeby paliva a emisí se v Evropě, kromě metodiky známé pod zkratkou WLTP, od září 2017 uskutečňují také měření v souladu se zkušební metodikou RDE. Zkratka RDE znamená "Real Driving Emissions". Na rozdíl od metodik NEDC a WLTP neprobíhá měření emisí ve zkušebně, ale v běžném provozu.

Emise škodlivin (NOx a pevné částice), naměřené za jízdy na silnici, se označují jako reálné emise.
Při měření RDE absolvuje automobil jízdu s náhodnými fázemi zrychlování a zpomalování na trase s třetinovými podíly silnic ve městě, mimo město a dálnic. Průměrná rychlost ve městě se pohybuje mezi 15 a 40 km/h, maximální rychlost je 60 km/h. Mimo město je rozsah rychlostí jízdy 60 až 90 km/h a na dálnici 90 až 145 km/h.

Vozidlo je při testovacích měřeních vybaveno měřicím zařízením PEMS (Portable Emission Measurement System). Tento přenosný systém pro měření emisí určuje množství škodlivých emisí (NOx, CO, CO2) a pevných částic (PN) ve výfukových plynech. Jízda trvá 90 až 120 minut. Venkovní teplota musí být mezi -7 °C a +35 °C, klimatizační soustava může být zapnutá.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY K NOVÝM HODNOTÁM SPOTŘEBY PALIVA

Co znamenají zkratky NEDC, WLTP a RDE?

NEDC (New European Driving Cycle) označuje metodiku měření, podle níž se test uskutečňuje ve zkušebně. NEDC se používá v Evropě od roku 1992 k měření emisí a spotřeby paliva osobních a lehkých užitkových vozů.

NEDC je nyní nahrazována globálně standardizovanou metodikou WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure). Cílem nové metodiky je poskytovat realističtější výsledky měření spotřeby paliva vozidel. WLTP proto vychází z upraveného testovacího cyklu s přísnějšími podmínkami měření.

Kromě měření metodikou WLTP musí být emise v Evropě zjišťovány také v souladu se zkušební metodikou RDE (Real Driving Emissions), která měří emise za jízdy na silnici v reálném provozu.

Jaký je rozdíl mezi WLTP a RDE?

Zatímco WLTP trvá 30 minut a test probíhá na dynamometru za standardizovaných podmínek, měření RDE se odehrává na veřejných komunikacích. Při měření RDE se používá trasa s kombinací městského, silničního a dálničního provozu a náhodnými fázemi zrychlování a zpomalování. Absolvování trasy trvá 90 až 120 minut.

Od kdy platí WLTP a RDE?

Postupný přechod na metodiky WLTP a RDE probíhá od září 2017. Od září 2018 bude zkušební metodika WLTP povinná pro všechna nově registrovaná vozidla, což platí i pro limit množství pevných částic (PM) v testu RDE. Od září 2019 bude navíc pro všechna nově registrovaná vozidla platit závazný limit pro množství oxidů dusíku (NOx), naměřené v testu RDE.

Co pro mě WLTP znamená?

Hodnoty, zjištěné zkušební metodikou WLTP, by měly realističtěji vyjadřovat spotřebu paliva a emise CO2 i dalších složek výfukových plynů. To může znamenat, že u vozidel se spalovacími motory budou uváděny většinou vyšší hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 než doposud. Na hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 bude mít vliv také individuální výběr motoru a výbavy na přání. V závislosti na národní legislativě s tím může být spojena vyšší míra zdanění podle emisí CO2.

Jak zavádí SEAT metodiku WLTP?

K září 2018 byly všechny modely SEAT postupně převedeny na zkušební metodiku WLTP. 

Zobrazované hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 byly stanoveny dle standardu WLTP a v souladu s platnými předpisy přepočteny do NEDC hodnot. Tyto hodnoty se od katalogových hodnot liší. Jsou určeny pro porovnání hodnot CO2 a spotřeby paliva mezi různými typy vozidel. Dodatečná výbava vozu a příslušenství (např. vestavené díly, jiné pneumatiky atd.) mohou měnit relevantní parametry vozidla jako hmotnost, valivý odpor a aerodynamiku a ve spojitosti s povětrnostními a dopravními podmínkami a individuálním stylem jízdy mohou ovlivnit spotřebu paliva, spotřebu elektrické energie a emise CO2, jakož i výkonnostní ukazatele vozidla.