Tato stránka používá cookies ke zkvalitnění zážitku z jízdy naší stránkou.
Souhlasím a pokračuji
SEAT, S.A. VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZAMĚŘENÍ NA BUDOUCNOST PŘINESLO NEJLEPŠÍ PRODEJE OD ROKU 2001

SEAT jako jedna z nejrychleji rostoucích evropských značek oslavuje nárůst prodejů pátým rokem v řadě.

ZPRÁVA AUDITORA

Zpráva auditora 2017

Zpráva auditora 2017.

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA

Klíčové ukazatele roku 2017

Rozvaha, výkaz zisků a ztrát, přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích.

POZNÁMKY A PŘÍLOHY

Poznámky a přílohy k Výroční zprávě 2017

Podrobné poznámky a přílohy k Výroční zprávě 2017.