Tato stránka používá cookies ke zkvalitnění zážitku z jízdy naší stránkou.
Souhlasím a pokračuji
SOCIOEKONOMICKÝ VLIV

VRACÍME ZPĚT, POSOUVÁME VPŘED

Pozitivní vliv. Pozitivní výsledky. SEAT svou činností i nadále přispívá k rozvoji společnosti, výzkumu a vývoje i k rostoucí kvalitě španělských produktů a její dobré pověsti v zahraničí. Následující data vycházejí z výsledků finančního roku 2016.

PODPORUJEME PODNIKÁNÍ

Změny jsou motorem světového pokroku

Podporujeme ekonomiku. SEAT vytváří téměř 1 % HDP Španělska, čímž se řadí mezi 10 největších španělských společností a je 2. největší společností v automobilovém průmyslu země.

VYTVÁŘÍME PRACOVNÍ MÍSTA

Jedna rodina. Jedna mise

Jako největší průmyslový zaměstnavatel vytváří SEAT více než 96 000 přímých a nepřímých pracovních míst. Protože společně můžeme dokázat cokoli.

PODPORUJEME EKONOMIKU

Úspěch začíná sdílenou vizí

Dobré investice vedou k lepší budoucnosti. SEAT má 60 % svých dodavatelů přímo ve Španělsku. Svým dodavatelským řetězcem tak podporuje ekonomické aktivity země.

PŘISPÍVÁME K VÝZKUMU A VÝVOJI

Posilujeme vedoucí postavení v oblasti inovací

SEAT je nejen největším investorem do výzkumu a vývoje ve španělském průmyslu, ale také celkově 4. největším investorem do výzkumu a vývoje ve Španělsku.

MADE IN SPAIN

Šíříme kvalitu do celého světa

Vyrobeno ve Španělsku. Pro každého. Jako přední španělský průmyslový vývozce dosáhl SEAT svými vývozy do více než 80 zemí výnosů z prodeje více než 7 miliard eur.

STABILITA

Poctivá práce se vyplácí

V porovnání s rokem 2012 zvýšil SEAT v roce 2016 své prodeje o 29 % a své výnosy z prodeje o 41 %, čímž přispěl k celkovému ozdravení španělské ekonomiky.