Tato stránka používá cookies ke zkvalitnění zážitku z jízdy naší stránkou.
Souhlasím a pokračuji
ZPRÁVA MANAGEMENTU

SPOLEČNĚ JSME NEZASTAVITELNÍ

Rok 2017 byl ve znamení zaměření na trvalou udržitelnost ve všech aspektech činnosti a kultury společnosti SEAT a mimořádného úsilí zaměstnanců rozvíjet společnost v oblastech mobility, konektivity a ziskovosti. Pro lepší budoucnost již dnes.

CREATED IN BARCELONA

Moderní. Nápaditý. Vždy v pohybu.

VYTVÁŘÍME BUDOUCNOST

Neustále postupujeme vpřed. SEAT svou strategií digitalizace obstarává kompletní a integrované spojení zákazníků s okolním světem i během jízdy a nabízí jim nová řešení mobility pro snadnější život.

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST, SOULAD S LEGISLATIVOU A DOBRÁ SPRÁVA

Aktivity značky SEAT v oblasti společenské odpovědnosti přispívají k lepším zítřkům pro ekonomiku, společnost a životní prostředí. SEAT podporuje kulturu jednoty a dobré správy se zaměřením na trvalou udržitelnost ve všech oblastech.

VÝROBA A KVALITA

Divize výroby a kvality společnosti SEAT pracují ruku v ruce, abychom ve výrobě dosahovali maximální efektivity a dokonalosti. Jejich nepřetržité investice do kvality přinášejí výjimečné výsledky.

NÁKUP

Oddělení nákupu společnosti SEAT se zaměřuje na maximální optimalizaci nákladů a úzce spolupracuje se všemi divizemi společnosti SEAT i s dodavateli, aby zajistilo včasné dodávky zboží a služeb v nejlepší kvalitě za odpovídající ceny.

PRODEJ A MARKETING

Divize prodeje a marketingu pomáhá posouvat značku na vyšší úroveň a činit ji dostupnější. Centralizací prodeje, realizací spotřebitelských iniciativ a zajišťováním vysoké kvality poprodejních služeb přispívá k našemu úspěchu.

VÝZKUM A VÝVOJ

SEAT nepřetržitými investicemi do iniciativ v oblasti výzkumu a vývoje urychluje pokrok automobilového průmyslu, integruje nejlepší technologie do svých modelů a zušlechťuje svou vlastní identitu a styl. Vždy hledáme řešení pro automobil budoucnosti - již nyní.

LIDSKÉ ZDROJE

Trvalý růst společnosti SEAT by nebyl možný bez našich nadšených zaměstnanců. K prosperitě zaměstnanců přispívají příležitosti kariérního rozvoje, nabídky benefitů a důraz na zdravé pracovní podmínky. Náležet ke společnosti SEAT znamená náležet k rodině SEAT.

VZTAHY S VLÁDOU A INSTITUCEMI

SEAT udržuje vztahy s mnoha politickými institucemi, entitami a společnostmi. Úzká spolupráce vylepšuje image společnosti v očích všech zainteresovaných stran a také upevňuje vztahy s komunitou.

FINANCE, IT A ORGANIZACE

Divize financí, IT a organizace spolupracuje s ostatními divizemi na zlepšování hospodářské a finanční trvalé udržitelnosti. Její tým zajišťuje poskytováním technické podpory a organizačních nástrojů optimální efektivitu ve všech oblastech působení společnosti SEAT.