SEAT

SEAT podrobí v rámci obnovy výroby 15 000 zaměstnanců testům na koronavir

22.04.2020

 

  • Testy se uskuteční na reprezentativních vzorcích společnosti a jejich anonymní a důvěrné výsledky budou základem vědecké studie  
  • Společnost začne 27. dubna postupně obnovovat výrobu a zajistí více než 3000 testů týdně 
  • Výroba v závodě SEAT bude obnovena v jednosměnném provozu a objem výroby se bude v nadcházejících týdnech zvyšovat 
  • SEAT vyrábí ve svém závodě Martorell chirurgické ochranné roušky

 

Praha, 22/04/2020. SEAT podrobí 15 000 zaměstnanců testům na koronavir, aby zajistil jejich zdraví a bezpečnost a zabránil šíření infekčního onemocnění COVID-19. Výrobce automobilů dnes rozhodl o postupném obnovení výroby od 27. dubna a v rámci opatření na ochranu zdraví a bezpečnosti uskuteční po dohodě s odbory testy přítomnosti koronaviru SARS-CoV-2. Diagnostické testy PCR jsou nejspolehlivější metodou, jak zjistit přítomnost viru COVID-19 v těle testované osoby.

SEAT je první společností ve Španělsku, která tyto testy uskuteční. Každý týden bude testováno více než 3000 zaměstnanců ve výrobních závodech SEAT Martorell, SEAT Barcelona, SEAT Componentes a CROS (Centrum SEAT pro náhradní díly). Testováni budou také ostatní specialisté ze společnosti SEAT. Testy budou kromě toho prováděny rovněž v ostatních společnostech koncernu Volkswagen ve Španělsku. SEAT dnes ráno zahájil testování ve třech ošetřovnách zdravotního střediska CARS v Martorellu a ve výrobních závodech SEAT Barcelona a SEAT Componentes.

Výsledky testů bude zjišťovat laboratoř, akreditovaná ministerstvem zdravotnictví a katalánskou vládou, aniž by tím byly dotčeny aktivity pro ochranu veřejného zdraví. Testy budou koordinovány oddělením zdravotnických služeb ve společnosti SEAT pod dohledem Dr. Bonaventury Cloteta, ředitele výzkumného institutu IrsiCaixa a člena vědeckého výboru společnosti SEAT.

Carsten Isensee, předseda představenstva a člen představenstva společnosti SEAT odpovědný za finance a IT, ujistil, že "po překonání nejtěžší fáze epidemie onemocnění COVID-19 stojíme před prvními opatrnými kroky zpět k normálnímu stavu. Je důležité, abychom dodržovali přísná zdravotní a bezpečnostní opatření, a tím zajistili, aby byl návrat do práce naprosto bezpečný. SEAT svým rozhodnutím investovat do programu testů PCR pomáhá zdravotním organizacím při zjišťování skutečného rozsahu pandemie".

Dr. Bonaventura Clotet zdůraznil, že "testování všech zaměstnanců je nejlepším způsobem, jak minimalizovat šíření viru. Kromě toho se z epidemiologického hlediska jedná o skvělou příležitost, jak rozšířit naše znalosti, které máme o onemocnění COVID-19, díky velkému počtu zaměstnanců firmy SEAT, který je reprezentativním vzorkem společnosti. Výsledky testů, které jsou anonymní a důvěrné, budou základem vědecké studie vědeckého výboru zdravotních služeb společnosti SEAT".

Postupný návrat k výrobě

SEAT obnoví výrobu v pondělí 27. dubna v závodech Martorell, Barcelona a Componentes. Obnovení výroby bude postupné, aby bylo možné realizovat nezbytná zdravotní a bezpečnostní opatření. Návrat zaměstnanců do pracovního procesu ve společnosti SEAT a u dodavatelů přispěje k omezení ekonomických dopadů pandemie. Společnost SEAT připravuje obnovu výroby koordinovaně se svými hlavními dodavateli.

V týdnech od 27. dubna a 4. května poběží všechny tři montážní linky závodu SEAT Martorell, na nichž probíhá montáž modelů SEAT Ibiza, SEAT Arona, SEAT Leon a Audi A1, v jednosměnném provozu. Kapacita výroby se tak sníží přibližně na jednu třetinu. Společnost bude během prvních dvou týdnů vyrábět cca 325 vozů denně. Od 11. května budou na každé montážní lince pracovat dvě směny. To umožní vyrábět 650 vozů denně. SEAT očekává návrat k předkrizové úrovni výroby od června, v závislosti na vývoji epidemie onemocnění COVID-19 a jejím vlivu na obchodní aktivity.

Nová zdravotní a bezpečnostní opatření

Výroba bude obnovena s mimořádným důrazem na zdraví a bezpečnost všech zaměstnanců. SEAT proto připravil plán postupné obnovy výroby, jehož hlavní prioritou je zajistit ochranu všech zaměstnanců před onemocněním COVID-19, což zahrnuje poskytování informací a realizaci organizačních, preventivních a zdravotních opatření, ale i některých specifických opatření pro mimořádně ohrožené zaměstnance, jimž nebude v prvních fázích obnovy výroby umožněno chodit do zaměstnání.

SEAT sestavil precizní zdravotní protokol ve spolupráci s oddělením společné prevence a zástupci odborových organizací i pro společnosti koncernu Volkswagen ve Španělsku. Kromě testů PCR budou montážní linky uzpůsobeny tak, aby mohli všichni zaměstnanci udržovat předepsaný dvoumetrový bezpečnostní odstup, a pokud to vlastnosti pracoviště neumožňují, budou přijata další opatření pro ochranu osobního zdraví a bezpečnosti. Všichni zaměstnanci navíc obdrží chirurgické ochranné roušky a budou mít k dispozici dezinfekční gel. Výrobní zařízení a prostory budou také po ukončení každé výrobní směny důkladně desinfikovány.

Po dobu platnosti tohoto protokolu pro ochranu zdraví zaměstnanců nebude možné dosáhnout objemu výroby před krizí. Vedení společnosti SEAT a odbory proto jednají o plánu přechodného propuštění zaměstnanců ve výrobě z organizačních důvodů. Doba přechodného propuštění bude maximálně osm týdnů, dokud se výroba nevrátí k objemu před vypuknutím pandemie.

Zaměstnanců mimo oblast výroby se plán přechodného propuštění netýká. Dokud nebude obnoven normální stav, bude SEAT upřednostňovat práci na dálku, a to zejména u zaměstnanců, kteří pečují o děti mladší 14 let. První zaměstnanci, jejichž činnost není spojena s výrobou, se vrací postupně na svá pracoviště od poloviny dubna a jejich návrat bude dokončen v nadcházejících týdnech.

SEAT se podílí na dodávkách zdravotních pomůcek

SEAT během uplynulých týdnů s přerušenou výrobou kvůli koronaviru podporoval řadu iniciativ, které se snaží zmírňovat dopady pandemie. Společnost upravila linku na výrobu pomocných rámů pro model SEAT Leon a vyráběla na ní dýchací ventilátory v reakci na potřeby zdravotnictví v souvislosti s krizí COVID-19. SEAT během jednoho týdne vyrobil více než 600 ventilátorů a výrobu ukončil minulý pátek díky nižšímu obsazení jednotek intenzivní péče.

SEAT se také připojil k ostatním společnostem a začal vyrábět chirurgické ochranné roušky z filtrů používaných v lakovně závodu Martorell. Dosud byly vyrobeny tisíce roušek, které byly předány nemocnicím, bezpečnostním složkám a ostatním organizacím. Španělský úřad pro lékařské a zdravotnické produkty přechodně schválil používání těchto roušek během pandemie onemocnění COVID-19.

SEAT je jedinou společností ve Španělsku v odvětví automobilového průmyslu s kompletní škálou činností zahrnujících návrh designu, vývoj, výrobu a prodej osobních vozů. Nadnárodní společnost se sídlem v Martorellu (Barcelona) je členem koncernu Volkswagen Group. SEAT vyváží 81 % svých vozidel a působí ve více než 75 zemích. V roce 2019 prodal SEAT 574 100 vozidel, což je nejvyšší počet v 70leté historii společnosti, dosáhl zisku po zdanění 346 milionů eur a rekordních příjmů z prodeje více než 11 miliard eur.

SEAT vynaložil v roce 2019 celkem 1,259 miliardy eur na investice, převážně do vývoje nových elektrifikovaných modelů. Navíc v rámci svého úsilí o dekarbonizaci investoval 27 milionů eur do trvale udržitelných iniciativ a pracuje na realizaci ambiciózní ekologické strategie Move to Zero, jejímž cílem je vytvořit z Martorellu do roku 2030 výrobní závod s nulovou bilancí emisí oxidu uhličitého.

Skupina SEAT zaměstnává více než 15 000 kvalifikovaných pracovníků ve třech výrobních závodech Barcelona, El Prat de Llobregat a Martorell, kde vyrábí velmi úspěšné modelové řady Ibiza, Leon a Arona. Vozy SEAT Alhambra dodává výrobní závod v Portugalsku, vozy Mii electric, první 100% elektromobil značky SEAT, vyrábí závod na Slovensku, Tarraco sjíždí z montážní linky v Německu a Ateca vzniká v České republice.

Kontakt pro média

Porsche Česká republika s.r.o.

Filip Stoulil

Koordinátor marketingu a prodeje SEAT 

Tel.: +420 739 546 542 

Mail: filip.stoulil(kwfat)porsche.co(kwfdot)cz

www.seat.cz

AC&C Public Relations s.r.o.

Zorka Mašková

Key Account Manager

Tel.: +420 736 751 151 

Mail: zorka.maskova(kwfat)accpr(kwfdot)cz