SEAT

SEAT zmenšil od roku 2010 ekologickou stopu výroby o 43 procent

05.06.2020
  • Emise CO2 související s výrobou klesly o 65 %
  • Díky opatřením v roce 2019 vzniklo během jednoho roku o 38,5 % méně odpadu
  • Cílem je snížit vliv výrobního závodu Martorell na životní prostředí o 50 % do roku 2025
  • Výrobce automobilů investoval v roce 2019 do ekologických iniciativ 27 milionů eur

 

Praha, 05/06/2020. SEAT se intenzivně zabývá ochranou přírody a v roce 2019 aktivně pokračoval v postupném snižování vlivu svých provozních aktivit na životní prostředí. Španělský výrobce úspěšně snížil pět hlavních ekologických ukazatelů souvisejících s výrobou, a to

o 43 %. Jde o spotřebu energie a vody, množství odpadu, emise těkavých organických látek a emise CO2. Společnost SEAT tak učinila významný krok k dosažení cílů stanovených pro rok 2025, mezi něž patří zmenšení ekologické stopy výroby v porovnání s rokem 2010 na polovinu.

 

SEAT zahájil svou ekologickou ofenzivu před deseti lety a od té doby omezil spotřebu energie a vody o 26 %, resp. 32 %. Kromě toho zmenšil množství odpadu o 58 %. Emise těkavých organických látek klesly o 23 %. Navíc se podařilo snížit emise CO2 z výroby o 65 %. Investice do ekologických iniciativ dosáhly v loňském roce 27 milionů eur.

Dr. Christian Vollmer, člen představenstva společnosti SEAT, odpovědný za výrobu a logistiku, zdůraznil, že "SEAT vyvíjí nesmírné úsilí v oblasti ochrany životního prostředí. Proto již mnoho let pracujeme na minimalizaci vlivu našich provozních činností na životní prostředí. Od roku 2010 jsme zmenšili naši ekologickou stopu o 43 % a snížili emise CO2 z výroby o 65 %. Naším cílem je v tom nepřetržitě pokračovat a přispívat tak k ochraně planety."

 

O 38,5 % méně odpadu během jednoho roku

SEAT se v roce 2019 zaměřil na minimalizaci odpadu a jeho efektivnější zpracování. Tohoto cíle bylo dosaženo zavedením různých komplexních opatření ve výrobě, sahajících od snížení vznikajícího odpadu až po jeho následnou recyklaci a opětovné zpracování. SEAT v důsledku toho redukoval množství odpadu během jednoho roku o 38,5 %. Od roku 2010 dosáhl dokonce snížení o 58 %. Množství odpadu určeného k likvidaci kleslo o dva kilogramy na vyrobený vůz.

 

Hlavní iniciativy v roce 2019

Mezi nejvýznamnější opatření roku 2019 patří minimalizace množství produktových obalů a tmelů, určených k likvidaci, nebo vylepšené třídění odpadu a jeho zpracování, aby bylo zaručeno opětovné využití surovin. Kromě toho byly konvenční plastové lahve nahrazeny znovu použitelnými lahvemi, které firma rozdělila mezi zaměstnance. Tím snížila množství použitého plastu o 22 tun ročně.

Výrobce automobilů zahájil v roce 2019 několik programů na snižování emisí CO2 a zvyšování energetické hospodárnosti. Jedním z nich je projekt rekuperace energie z komínů pecí pro sušení lakovaných povrchů. Výsledkem je snížení spotřeby zemního plynu o 11,7 GWh ročně, což odpovídá roční spotřebě téměř 2400 španělských domácností. Díky tomuto projektu se emise CO2 snížily o 2400 tun ročně.

V lakovně byla již úspěšně realizována řada dalších iniciativ, například opětovné využívání vody používané při nanášení laků na karoserie vozidel. Voda se po oddělení a přečištění vrací do procesu v rámci zcela uzavřeného okruhu.

Zaměstnanci společnosti SEAT navíc vysázeli stromy v oblasti ústí řeky Llobregat s cílem chránit biodiverzitu. Tato iniciativa je součástí projektu obnovy přirozeného prostředí v chráněné oblasti delty Llobregatu, která se nachází v blízkosti dvou výrobních závodů společnosti SEAT: SEAT Barcelona a SEAT Componentes.

 

Úsilí o ochranu životního prostředí

Ochrana životního prostředí je jedním z pilířů strategie společnosti SEAT v oblasti trvalé udržitelnosti. V roce 2010 byl spuštěn projekt Ecomotive Factory s cílem co minimalizovat vliv výrobního závodu SEAT v Martorellu na životní prostředí. V současnosti má ochrana planety ještě vyšší prioritu v rámci globální mise společnosti SEAT Move to Zero. Její ambicí je minimalizovat vliv všech produktů a řešení pro mobilitu na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu, od získávání surovin přes výrobu až po ukončení životnosti. Tím se zabrání narušování ekosystémů s pozitivním vlivem na životní prostředí a lidskou společnost. Move to Zero je v souladu s úsilím automobilky SEAT a koncernu Volkswagen o trvalou udržitelnost a povede k dosažení ekologických cílů stanovených Pařížskou dohodou. Společnou dlouhodobou vizí je stát se do roku 2050 společností s neutrální bilancí emisí CO2 a snížit ekologickou stopu ve specifických oblastech výroby o 50 % do roku 2025 v porovnání s rokem 2010. V roce 2019 byly tyto dopady sníženy již o 43 %.

SEAT je jedinou společností ve Španělsku v odvětví automobilového průmyslu s kompletní škálou činností zahrnujících návrh designu, vývoj, výrobu a prodej osobních vozů. Nadnárodní společnost se sídlem v Martorellu (Barcelona) je členem koncernu Volkswagen Group. SEAT vyváží 81 % svých vozidel a působí ve více než 75 zemích. V roce 2019 prodal SEAT 574 100 vozidel, což je nejvyšší počet v 70leté historii společnosti, dosáhl zisku po zdanění 346 milionů eur a rekordních příjmů z prodeje více než 11 miliard eur.

SEAT vynaložil v roce 2019 celkem 1,259 miliardy eur na investice, převážně do vývoje nových elektrifikovaných modelů. Navíc v rámci svého úsilí o dekarbonizaci investoval 27 milionů eur do trvale udržitelných iniciativ a vyvíjí ekologickou strategii Move to Zero, jejímž cílem je vytvořit z Martorellu do roku 2050 výrobní závod s nulovou bilancí emisí oxidu uhličitého.

SEAT zaměstnává více než 15 000 kvalifikovaných pracovníků ve třech výrobních závodech Barcelona, El Prat de Llobregat a Martorell, kde vyrábí velmi úspěšné modelové řady Ibiza, Arona a Leon. Společnost navíc vyrábí vozy Ateca v České republice, Tarraco v Německu, Alhambra v Portugalsku a Mii electric, první 100% elektromobil značky SEAT, na Slovensku.

Kontakt pro média

Porsche Česká republika s.r.o.

Filip Stoulil

Koordinátor marketingu a prodeje SEAT 

Tel.: +420 739 546 542 

Mail: filip.stoulil(kwfat)porsche.co(kwfdot)cz

www.seat.cz

AC&C Public Relations s.r.o.

Zorka Mašková

Key Account Manager

Tel.: +420 736 751 151 

Mail: zorka.maskova(kwfat)accpr(kwfdot)cz