Tato stránka používá cookies ke zkvalitnění zážitku z jízdy naší stránkou.
Souhlasím a pokračuji

Zkušební projekt nejefektivnější nákladní dopravy na evropských silnicích

SEAT a Grupo Sesé uvádí do provozu soupravu s návěsem a přívěsem

08.06.2018

/ Souprava s délkou více než 30 metrů snižuje emise CO2 u každé přepravy nákladu o 20 %

/ Souprava s návěsem a přívěsem přináší 25% úsporu nákladů na logistiku a měla by snížit nehodovost

/ Nákladní souprava je testována na trase Zaragoza-Martorell

 

Praha, 06/08/2018 - SEAT a Grupo Sesé jsou znovu průkopníky inovativní nákladní silniční dopravy. Obě společnosti připravily zkušební projekt, jehož účelem je analýza přínosů nákladní soupravy, tvořené tahačem, návěsem a přívěsem. Jedná se o nejdelší a nejefektivnější nákladní soupravu, které v současnosti jezdí na dálnicích v některých evropských zemích. Zkušební trasa vede ze Zaragozy do hlavního závodu společnosti SEAT v Martorellu. Inovativní souprava na ní bude v nadcházejících měsících přepravovat komponenty pro výrobu vozidel.

 

Obě přípojná vozidla, každé o délce 13,60 metru, jsou připojena k tahači značky Scania, která je součástí koncernu Volkswagen. Celková délka soupravy je 31,70 metru a maximální užitečná hmotnost 70 tun. Toto řešení umožňuje celkové snížení emisí CO2 při přepravě nákladu o 20 %. Logistické náklady na přepravu komponentů mají klesnout o 25 %. Účelem zkušebního provozu je ověřit výše uvedené teoretické přínosy v praxi. Souprava s návěsem a přívěsem je koncipována pro provoz na pozemních komunikacích s vysokou kapacitou. Její výhodou je také snížení počtu nákladních vozidel na konvenčních silnicích, na nichž dochází k nejvyššímu počtu dopravních nehod.

 

Dr. Christian Vollmer, člen představenstva společnosti SEAT, odpovědný za výrobu a logistiku, zdůraznil, že "souprava s návěsem a přívěsem má potenciál snížit počet nákladních vozidel na silnicích o 50 %. Z toho vyplývají obrovské přínosy z hlediska trvalé udržitelnosti, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a hospodárnosti. Inovace jsou základem značky SEAT a tento zkušební provoz se nese ve stejném duchu jako náš dřívější projekt těžké nákladní soupravy, kterou jsme uvedli v partnerství se společností Grupo Sesé na španělské silnice před dvěma roky".

 

Výzkumná studie bude zakončena zprávou, která zhodnotí výkony a přínosy tohoto nového druhu nákladní soupravy z hlediska snižování emisí, hospodárnosti a bezpečnosti silničního provozu, aby mohla být na základě doložených pozitivních výsledků zavedena v blízké budoucnosti ve Španělsku do běžného provozu. Ángel Pueyo, generální ředitel společnosti Grupo Sesé, ohledně těchto přínosů zdůraznil, že "přidanou hodnotou tohoto způsobu dopravy je kromě snížení počtu dopravních nehod, emisí a nákladů také jeho všestrannost, kompatibilita s využíváním ostatních způsobů dopravy a vyšší úroveň efektivity a trvalé udržitelnosti".

 

Posouvání těžké nákladní dopravy na novou úroveň

Společnosti SEAT a Grupo Sesé se intenzivně zaměřily na trvale udržitelnou mobilitu v oblasti nákladní silniční dopravy již před dvěma roky. Tehdy představily ve Španělsku těžkou nákladní soupravu o délce více než 25 metrů, která byla dosud nejdelším vozidlem na španělských silnicích a nabízela nejlepší bilanci v oblasti trvalé udržitelnosti.

 

Zavedením soupravy s návěsem a přívěsem dojde k dalšímu snížení emisí CO2 o 14 až 20 % v porovnání s konvenční nákladní soupravou. Hlavním důvodem tohoto zlepšení je nižší spotřeba paliva na tunu přepraveného nákladu. Nová souprava je v porovnání s konvenčním řešením o 6 metrů delší a má o 10 tun vyšší užitečnou hmotnost.

 

Souprava s návěsem a přívěsem je také efektivnější z hlediska kompatibility s železniční dopravou. Železniční vagony a související infrastruktura jsou koncipovány pro maximální využití návěsů a přívěsů o délce 13,60 metru, z nichž je složena nová souprava ve službách společnosti SEAT. Tím by mohla být podpořena doprava po železnici v ostatních zemích Evropy.

 

 

SEAT je jedinou společností ve Španělsku v odvětví automobilového průmyslu s kompletní škálou činností zahrnujících návrh designu, vývoj, výrobu a prodej osobních vozů. Nadnárodní společnost se sídlem v Martorellu (Barcelona) je členem koncernu Volkswagen Group. SEAT vyváží 80 % svých vozidel a působí ve více než 80 zemích na všech pěti kontinentech. V roce 2017 dosáhl SEAT zisku po zdanění 281 milionů eur, prodal téměř 470 000 vozidel a jeho rekordní výnosy z prodeje činily více než 9,5 miliardy eur.

 

Skupina SEAT zaměstnává více než 15 000 kvalifikovaných pracovníků ve třech výrobních závodech Barcelona, El Prat de Llobregat a Martorell, kde vyrábí velmi úspěšné modelové řady Ibiza, Leon a Arona. Vozy SEAT Alhambra dodává výrobní závod v Portugalsku, vozy Mii vyrábí závod na Slovensku, Toledo a Ateca vznikají v České republice.

 

Nadnárodní společnost disponuje jako největší průmyslový investor do výzkumu a vývoje ve Španělsku také Technickým Centrem, v němž pracuje 1000 inženýrů na vývoji inovativní automobilové techniky. SEAT již vybavuje své modely nejmodernější technikou z oblasti konektivity a v současnosti uskutečňuje proces kompletní digitalizace, zaměřený na podporu mobility budoucnosti.

 

 

 

Kontakt pro média:

AC&C Public Relations s.r.o.

Zorka Mašková

Key Account Manager

Tel.: +420 736 751 151 

Mail: zorka.maskova(kwfat)accpr(kwfdot)cz

 

Porsche Česká republika s.r.o.

Filip Stoulil

Koordinátor marketingu a prodeje SEAT 

Tel.: +420 739 546 542 

Mail: filip.stoulil(kwfat)porsche.co(kwfdot)cz

 

www.seat.cz

http://seat-mediacenter.com