SEAT, S.A. Výroční zpráva

Silná strategie. Silné výsledky. Silná strategie.

Po šesti letech nepřetržitého růstu se společnost SEAT stala nejprodávanější společností ve Španělsku, kde si vytvořila nové záznamy o dodávkách, prodeji a další.

Zpráva auditora

Zpráva auditora 2018

Zpráva auditora 2018.

Účetní uzávěrka

Klíčové ukazatele roku 2018.

Rozvaha, výkaz zisků a ztrát, přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích.

Poznámky a přílohy

Poznámky a přílohy k Výroční zprávě 2018.

Deatilní informace k výroční zprávě 2018.