Zpráva managementu

Společně jsme nezastavitelní

Roky 2017 a 2018 byly ve znamení zaměření na trvalou udržitelnost ve všech aspektech činnosti a kultury společnosti SEAT a mimořádného úsilí zaměstnanců rozvíjet společnost v oblastech mobility, konektivity a ziskovosti. Pro lepší budoucnost již dnes.

Created in Barcelona

Moderní. Nápaditý. Vždy v pohybu.

Vytváříme budoucnost

Neustále postupujeme vpřed. SEAT svou strategií digitalizace obstarává kompletní a integrované spojení zákazníků s okolním světem i během jízdy a nabízí jim nová řešení mobility pro snadnější život.

Společenská odpovědnost

Aktivity značky SEAT v oblasti společenské odpovědnosti přispívají k lepším zítřkům pro ekonomiku, společnost a životní prostředí. SEAT podporuje kulturu jednoty a dobré správy se zaměřením na trvalou udržitelnost ve všech oblastech.

Výroba, logistika a kvalita

V roce 2018 jsme v těchto oblastech prolomili nové oblasti a vyvinuli produkty, které splňují požadavky čtvrté průmyslové revoluce a digitalizace.

Nákup

Cílem nákupu je zajistit dodávky produktů a prvotřídní služby, ale také spolupráci s dodavateli k dosažení společných cílů.

Prodej a Marketing

Prodej a marketing posilují image značky tím, že zvyšují loajalitu zákazníků k SEAT - a také centralizují prodejní a poprodejní služby.

Výzkum a vývoj

SEAT vidí význam inovačního vývoje z ekonomického i sociálního hlediska. Proto je společnost lídrem v oblasti investic do výzkumu a vývoje ve Španělsku.

Lidské zdroje

Naši zaměstnanci jsou nejcennější součástí naší společnosti. Se speciálními programy proto SEAT podporuje osobní a profesionální rozvoj, aby se zaměstnanci cítili pohodlně.

Vztahy s místními správními orgány a institucemi

SEAT udržuje vztahy s mnoha politickými institucemi, entitami a společnostmi. Úzká spolupráce vylepšuje image společnosti v očích všech zainteresovaných stran a také upevňuje vztahy s komunitou.

Finance, IT a Organizace

Dalším významným rokem pro SEAT byl rok 2018 s novými finančními záznamy a významnými pokroky v digitální transformaci.