ČASTO KLADENÉ DOTAZY

VAŠE OTÁZKY - NAŠE ODPOVĚDI

Týká se problém vozidel SEAT?

SEAT v minulosti montoval do svých vozidel motory typu EA189.
Postiženy jsou pouze modely SEAT s 3- a 4-válcovým vznětovým motorem (EA189) od výrobního období 2009. 
(Tyto motory jsou v modelech SEAT Ibiza 6J, Toledo NH, Alhambra 7N, Altea 5P, Leon 1P a Exeo 3R).

Jakých motorů se to konkrétně týká?

U rodiny motorů typu EA189 se v podstatě jedná o 3- a 4-válcové vznětové motory. V modelech SEAT jsou to motory se zdvihovými objemy 1,2, 1,6l a 2,0 l.

Jsou eventuálně postižená vozidla SEAT provozuschopná a bezpečná?

Ano, můžeme potvrdit, že veškerá eventuálně postižená vozidla jsou absolutně bezpečná a provozuschopná. Vozidlo je možno bez omezení dále používat.

Co mám dělat, pokud se domnívám, že je moje vozidlo vybaveno dotčeným motorem?

Zde si můžete zadáním kódu VIN zkontrolovat, zda je dotčeno Vaše vozidlo SEAT. Jakmile budeme mít k dispozici technické řešení, vyzveme Vás k návštěvě servisu k provedení servisního opatření pro vznětové motory EA 189. Volkswagen AG zaručuje, že pro zákazníky z toho nebudou plynout žádné náklady.

Musím svůj vůz nechat zkontrolovat?

V okamžiku dostupnosti technického řešení Vás bude společnost SEAT kontaktovat.

Jsou v současnosti prodávána vozidla SEAT s příslušným vznětovým motorem (EA189)?

Ne, aktuálně není tento motor do vozidel značky SEAT montován.    

Co je to „opatření na podporu důvěry“ značky SEAT?

Prostřednictvím opatření na podporu důvěry informuje SEAT své zákazníky, že bude zohledňovat všechny podněty zákazníků následující po implementaci servisních opatření na vozidlech s naftovými motory typu EA189 (dále jen "technické opatření"), a která se vztahují k určitým dílům motoru a systému úpravy výfukových plynů. Opatření na podporu důvěry platí po dobu 24 měsíců od okamžiku, kdy byla na voze provedena technická opatření, a pouze pro vozidla, která mají ujeto méně než 250,000 km v okamžiku, kdy je opatření na podporu důvěry uplatněno (platí to, co nastalo dříve).
 

SEAT nadále prohlašuje, že implementace technického opatření nemá nepříznivý vliv na hodnoty spotřeby paliva, hodnoty emisí CO2, výkon motoru, točivý moment, emise hluku nebo životnost motoru a jeho dílů. Všechny hodnoty relevantní pro typové schválení vozu zůstávají platné. To bylo potvrzeno různými odpovědnými regulačními orgány v průběhu schvalování technických opatření.

Prostřednictvím opatření na podporu důvěry vysílá SEAT jasný signál, že aktualizace softwaru nemá negativní účinky na životnost vozu. Toto opatření má posílit důvěru zákazníků v technická opatření a má povzbudit ochotu většího počtu zákazníků nechat na svém voze technická opatření provést.

Zákazníci budou moci vůz brzy obdržet podrobné informace o podmínkách a rozsahu opatření na podporu důvěry od všech autorizovaných prodejců a servisů SEAT.

Které značky nabízejí vstřícné opatření a které modely jsou dotčeny?

Vstřícné opatření se týká všech modelů vozů SEAT s naftovým motorem typu EA189, na kterých byla provedena technická opatření.  

Koho se opatření na podporu důvěry týká?

Opatření na podporu důvěry bude nabídnuto všem zákazníkům značky SEAT, jejichž vozy jsou vybaveny naftovým motorem typu EA189 a na kterých byla provedena technická opatření jako součást servisní akce 23S1 spojené s tématem diesel. Týká se pouze vozů s nižším počtem ujetých km než 250,000 km v době uplatnění opatření na podporu důvěry. Aby měl zákazník oprávnění opatření na podporu důvěry uplatnit, musí předložit důkaz o tom, že byla provedena všechna opatření doporučená výrobcem týkající se servisu a údržby (to znamená, že se to týká vozů s úplnou servisní historií).

Opatření na podporu důvěry se rovněž vztahuje na všechny oprávněné zákazníky, na jejichž vozech již byla technická opatření provedena, a to od data, kdy byla technická opatření provedena. Opatření na podporu důvěry se vztahuje k identifikačnímu číslu číslu (VIN) a platí i pro nového majitele, pokud je vůz prodán během doby 24 měsíců od provedení technického opatření.

Opatření na podporu důvěry platí celosvětově s výjimkou USA, Kanady a Jižní Koreje, pro které platí odlišná úprava.

Pro které díly platí opatření na podporu důvěry?

Opatření na podporu důvěry zahrnuje celkově následujících 11 komponentů systému EGR, systém vstřikování paliva a systému následné úpravy emisí: lambda sondu, teplotní senzor, přepínací ventil EGR, ventil EGR, senzor rozdílu tlaku EGR, vstřikovač, vysokotlakové čerpadlo, palivovou lištu, ventil pro kontrolu tlaku, tlakový sensor, vysokotlaké potrubí.

Opatřením na podporu důvěry zůstává nedotčeno stanovisko značky SEAT, že technická opatření nemají negativní vliv na životnost motoru a jeho komponentů. SEAT předložil regulačním orgánům důkazy a tyto orgány potvrdily, že technická opatření splňují všechny právní požadavky a nemají negativní vliv na hodnoty spotřeby paliva, hodnoty emisí CO2, výkon motoru, točivý moment a emise hluku.

Jaké jsou podmínky pro opatření na podporu důvěry?

1) Opatření na podporu důvěry

·        může být uplatněno pouze vůči autorizovanému servisnímu partnerovi a posuzováno a prováděno pouze autorizovaným servisním partnerem,

·        se týká stížností na materiály použité a práce prováděné na následujících komponentech EGR, systému vstřikování paliva a systému následného ošetření emisí: lambda sondě, teplotním snímači, přepínacím ventilu EGR, ventilu EGR, senzoru rozdílu tlaku EGR, vstřikovači, vysokotlakém čerpadle, palivové liště, ventilu kontroly tlaku, tlakovém snímači, vysokotlakém potrubí,

·        nezahrnuje poskytnutí jakýchkoli souvisejících služeb (např. poskytnutí náhradního vozu), výdaje zákazníka v souvislosti se technickým opatřením, náhrady újmy atd.

(2) za podmínky, že

·        předmětný vůz s dieselovým motorem EA 189 se zúčastnil servisní akce 23S1

·        byl vůz správně servisován v souladu se servisním plánem, aktualizacemi, servisními opatřeními a svolávacími akcemi podle požadavků značky SEAT

(3) a pokud nenastal žádný z následujících případů:

·        případ přirozeného opotřebení, tzn. zhoršení stavu vozu užíváním,

·        majitel nebo neautorizovaný servisní partner nebo prodejce vůz neopravil nebo neservisoval řádně (např. použitím neoriginálních dílů atd.),

·        nebyly dodrženy pokyny týkající se provozu, údržby vozu a péče o něj, jak jsou např. uvedeny v návodu k obsluze,

·        komponent byl poškozen třetí stranou nebo následkem externích podmínek jako jsou nehoda, bouřka, krupobití, záplavy atd.,

·        jde o stížnosti týkající se přílišného zanesení filtru DPF,

·        do vozu byly instalovány díly výrobcem neschváleným způsobem nebo byl vůz změněn výrobcem neschváleným způsobem (např. v rámci chip tuningu),

·        vůz byl nesprávně používán, např. byl v rozporu s doporučením výrobce používán pro motoristické soutěže nebo byl přetížen,

·        držitel vozu neuplatnil požadavek v přiměřeném čase,

·        držitel vozu neposkytl značce SEAT příležitost vyřešit záležitost v přiměřeném čase.

Platí Opatření na podporu důvěry, i pokud se můj vůz již zúčastnil technického opatření?

Ano. Opatření na podporu důvěry je platné i zpětně pro všechny vozy, které se zúčastnily technického opatření již v minulosti, a to ode dne provedení technického opatření (pokud jsou splněny všechny další předpoklady pro Opatření vytvářející důvěru).

Pokud by Vám vznikly náklady na úkony v souvislosti s účastí na technickém opatření, potom SEAT prověří, zda jsou u Vás splněny předpoklady Opatření pro podporu důvěry a zda SEAT převezme náklady, které u Vás vznikly. Žádosti o převzetí nákladů musí být doručeny autorizovanému servisnímu partnerovi SEAT v zemi, kde byly úkony provedeny, nejpozději do 31. prosince 2017."

Tato stránka používá cookies ke zkvalitnění zážitku z jízdy naší stránkou.
Souhlasím a pokračuji