SEAT

SEAT zmenšil množství odpadu o 34 % a do roku 2025 chce dosáhnout 60% snížení

Zpět na Novinky a události
16. 05. 2019
  • V letošním roce zavádí SEAT opatření pro minimalizaci odpadu a pro efektivnější nakládání s veškerým vzniklým odpadem
  • SEAT snížil od roku 2010 zatížení životního prostředí v souvislosti s výrobou o 34 % díky opatřením pro snižování emisí CO2 a těkavých organických sloučenin, množství odpadu i spotřeby vody a energie
  • Dalším cílem je 50% snížení zatížení životního prostředí do roku 2025
  • Společnost v loňském roce investovala 16 milionů eur do ekologických iniciativ

Praha, 16/05/2019. SEAT u příležitosti zítřejšího Mezinárodního dne recyklace oznámil, že své letošní ekologické aktivity zaměřuje na snižování odpadu. V uplynulých 8 letech vytvořil SEAT ve svých provozech o 34 % méně odpadu a v nadcházejících měsících uvede do provozu opatření pro další snížení odpadu z výroby, a to až o 60 % během příštích šesti let.

Mezi další iniciativy společnosti SEAT patří prevence vzniku odpadu a optimalizace jeho třídění, aby se dosáhlo vyšší míry recyklace a opětovného využití odpadních materiálů z výroby. Cílem společnosti je také zpracovávat odpad, který vzniká v různých fázích výrobního procesu, například kaly obsahující zbytky laků a tmelů.

Společnost SEAT v uplynulých 8 letech úspěšně snížila zatížení životního prostředí v průměru o 34 %. SEAT začal v roce 2010 realizovat ekologickou strategii Ecomotive Factory a od té doby snížil spotřebu elektrické energie a vody o 21,6 %, resp. 30,9 %. Navíc klesly emise CO2 a těkavých organických sloučenin o 63,3 %, resp. 21,4 %. Odpadu vzniklo o 34,2 % méně.

Dr. Christian Vollmer, člen představenstva společnosti SEAT, odpovědný za výrobu a logistiku, zdůraznil, že "pokračujeme v našich snahách o zlepšování, abychom se stali vzorem ve všech ohledech - z hlediska kvality a efektivity výroby v našich závodech, i v nalézání řešení pro změnu paradigmat, jíž čelí firmy a celá společnost a v níž hrají stále důležitější roli recyklace, snižování emisí a ochrana životního prostředí". SEAT investoval v roce 2018 celkem 16 milionů eur do ekologických iniciativ v oblastech, které se týkají výroby.

Výhled na rok 2025

Dalším milníkem v ekologické strategii společnosti SEAT je zlepšení ukazatelů o 50 % do roku 2025. Společnost již pracuje na nových systémech, jako je například rekuperace tepla z komínů závodu Martorell. Rekuperace tepla umožní ušetřit množství energie, které je srovnatelné s roční spotřebou 760 domácností, a významně snížit emise CO2. K pohlcení tak velkého množství CO2 by bylo zapotřebí 250 000 stromů.

SEAT navíc rozšiřuje používání vodou ředitelných laků v celém lakovacím procesu, včetně nanášení podkladového nátěru. Tato iniciativa sníží emise těkavých organických sloučenin v rozsahu, který odpovídá nalakování 38 000 automobilů konvenčními laky.

Jedinečné iniciativy

Jednou z význačných ekologických iniciativ společnosti SEAT je solární elektrárna SEAT al Sol na střechách výrobního závodu Martorell, která je největším zařízením svého druhu v Evropě a jedním z největších na světě v rámci automobilového průmyslu. Plochu 40 fotbalových hřišť pokrývá 53 000 fotovoltaických panelů. SEAT tímto způsobem získává 17 milionů kWh elektrické energie ročně. Tímto množstvím energie by bylo možné 293 100krát nabít akumulátory modelu SEAT el-Born. První elektromobil SEAT by tak mohl každý rok ujet vzdálenost 105 milionů kilometrů.

V roce 2018 byl v závodě SEAT Martorell zprovozněn nový systém velmi efektivního nanášení laků, který minimalizuje emise těkavých organických sloučenin. Díky tomuto inovativnímu opatření bylo sníženo množství emisí těkavých organických sloučenin, vznikajících při tomto procesu, o 40 %, což je ekvivalent 10 tun ročně. V roce 2018 byla lakovna modernizována také novým lakovacím boxem pro dvoubarevné lakování karoserií modelů SEAT Arona a Audi A1. Podobně byla zvýšena maximální kapacita lakovny z 2300 na 2400 vozů denně kompletní automatizací jedné z linek. Společnost investovala do realizace těchto opatření 23 milionů eur.

Zaměření na trvalou udržitelnost

Ambiciózní ekologická strategie společnosti SEAT s výhledem do roku 2025 zohledňuje závazek společnosti a koncernu Volkswagen splnit ekologické cíle Pařížské dohody. SEAT v souladu s tímto cílem zavádí opatření směřující k neutrální bilanci emisí CO2 v celém hodnotovém řetězci vozidel a ve všech divizích společnosti do roku 2050.

SEAT je jedinou společností ve Španělsku v odvětví automobilového průmyslu s kompletní škálou činností zahrnujících návrh designu, vývoj, výrobu a prodej osobních vozů. Nadnárodní společnost se sídlem v Martorellu (Barcelona) je členem koncernu Volkswagen Group. SEAT vyváží 80 % svých vozidel a působí ve více než 80 zemích na všech pěti kontinentech. V roce 2018 prodal SEAT 517 600 vozidel, což je nejvyšší počet v 68leté historii značky, a dosáhl zisku po zdanění 294 milionů eur a rekordních příjmů z prodeje téměř 10 miliard eur.

Skupina SEAT zaměstnává více než 15 000 kvalifikovaných pracovníků ve třech výrobních závodech Barcelona, El Prat de Llobregat a Martorell, kde vyrábí velmi úspěšné modelové řady Ibiza, Leon a Arona. Vozy SEAT Alhambra dodává výrobní závod v Portugalsku, vozy Mii vyrábí závod na Slovensku, Tarraco sjíždí z montážní linky v Německu, Toledo a Ateca vznikají v České republice.

Nadnárodní společnost disponuje jako největší průmyslový investor do výzkumu a vývoje ve Španělsku také Technickým centrem, v němž pracuje 1000 inženýrů na vývoji inovativní automobilové techniky. SEAT již vybavuje své modely nejmodernější technikou z oblasti konektivity a v současnosti uskutečňuje proces kompletní digitalizace, zaměřený na podporu mobility budoucnosti.

Kontakt pro média

Porsche Česká republika s.r.o.

Filip Stoulil

Koordinátor marketingu a prodeje SEAT

Tel.: +420 739 546 542

Mail: [email protected]

www.seat.cz

AC&C Public Relations s.r.o.

Zorka Mašková

Key Account Manager

Tel.: +420 736 751 151

Mail: [email protected]