Pro co nejlepší webový zážitek
Tyto webové stránky používají cookies tak, aby umožnili co nejpříjemnější uživatelský přístup. Pokračováním v používání těchto našich webových stránek souhlasíte s používáním našich cookies (nezbytných základních cookies). Cookies podléhající povinnému schválení (analytické soubory cookie, funkční soubory cookie, soubory cookie pro osobní obsah) budou nastaveny až po jejich aktivaci. Pokud souhlasíte s používáním cookies, naši partneři (poskytovatelé cookies a IT služeb) zpracují Vaše identifikační údaje. Za tyto webové stránky a soubory cookie odpovídá společnost Porsche Česká republika s.r.o. Další informace o použitých cookies a jejich deaktivaci naleznete v
Povolit všechny cookies

Udržitelnost přírodních zdrojů

SEAT, S.A. vyvíjí, vyrábí a prodává auta, vytváří mobilitu a poskytuje lidem osobní nezávislost. Společnost je důsledně zavázána k neustálému zlepšování environmentální udržitelnosti svých výrobků a výrobních, distribučních a recyklačních center. Efektivní využívání přírodních zdrojů vytváří udržitelný způsob práce, který chrání životní prostředí a má pozitivní vliv na životní cyklus výrobků. Takto SEAT plní svůj závazek vůči společnosti a planetě, na které se nacházíme.

 

Základní principy:

  • SEAT, S.A. je zavázán nákladově efektivně vytvářet vozidla a řešení mobility, která splňují požadavky na kvalitu, hospodárnost, servis a životní prostředí společnosti a našich zákazníků.
  • SEAT, S.A. společně se svými dodavateli a recyklačními společnostmi zajišťuje neustálé zlepšování environmentální efektivity svých výrobků po celou dobu jejich životnosti.
  • SEAT, S.A. spolupracuje s vládními agenturami a dalšími agenturami na ochranu životního prostředí na vývoji a přísném dodržování regulačních environmentálních požadavků.
  • SEAT, S.A. školí a motivuje své zaměstnance tak, aby mohli plnit a důsledně uplatňovat svou odpovědnost s ohledem na environmentální politiku společnosti.
  • SEAT, S.A. transparentním způsobem objasňuje svým zákazníkům, prodejcům a veřejnosti opatření na ochranu životního prostředí společnosti.