SEAT Recyklace

Recyklace

Recyklace výrobků s ukončenou životností

Jakmile automobil dosáhne konce své životnosti, nemusí se ještě nutně stát odpadem. Většinu z jeho komponentů lze opětovně využít. Každý vůz je již konstruována a vyráběn způsobem, který je maximálně šetrný k životnímu prostředí.

 

Recyklace pro budoucnost

Budování vztahu k životnímu prostředí je postaveno na třech základních pilířích. Počínaje vývojem a výrobou vozů, přes zajištění údržby v odborných servisech, až po recyklaci starého vozu a starých dílů, která odpovídá platným právním předpisům.

Již ve fázi vývoje jsou brány do úvahy technologie recyklace, které bude možné v praxi použít. Důležitým příspěvkem je proto další vylepšení konstrukce, která splňuje požadavky recyklace, a to i přes neustále rostoucí nároky na nové automobily, zejména pokud jde o komfort a bezpečnost.

Způsob zajištění zpětného odběru pneumatik

1.  Konec užívání pneumatiky konečným uživatelem

2.  Sběr odpadních pneumatik z míst zpětného odběru

3.  Odevzdání odpadní pneumatiky v místě zpětného odběru

4.  Zpracování odpadních pneumatik (drcení, výroba granulátu)

5.  Využití jako alternativní palivo (energetické využití) - cementárny a příp. různé energetické zdroje

6.  Protektorování, výroba nového výrobku z granulátu (hřiště, protihlukové stěny, tlumící desky, víka kanálů apod.) www.rpgrecycling.cz

Způsob zajištění zpětného odběru olověných autobaterií – individuální systém

1.  Konec užívání výrobku konečným uživatelem. Info na internetových stránkách výrobců autobaterií

2.  Sběr použitých odpadních autobaterií z míst zpětného odběru Odevzdání odpadní autobaterie v místě zpětného odběru (pokud není přímo součástí vozidla s ukončenou životností)

3.  Zpracování olověných odpadních autobaterií v hutích (v ČR společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.), www.kovopb.cz

Využití získaných surovin (zejména olova) ve výrobě nových výrobků, vč. nových autobaterií

Více informací k recyklaci starých automobilů a dalších výrobků
s ukončenou životností PDF ke stažení zde (1MB)

Více informací k recyklaci použitých pneumatik a olověných baterií PDF ke stažení zde (1MB)