Mann lehnt an seinem SEAT und blickt in die Ferne
SEAT Recyklace

Recyklace

Recyklace výrobků s ukončenou životností

Jakmile automobil dosáhne konce své životnosti, nemusí se ještě nutně stát odpadem. Většinu z jeho komponentů lze opětovně využít. Každý vůz je již konstruována a vyráběn způsobem, který je maximálně šetrný k životnímu prostředí.

Recyklace pro budoucnost

Budování vztahu k životnímu prostředí je postaveno na třech základních pilířích. Počínaje vývojem a výrobou vozů, přes zajištění údržby v odborných servisech, až po recyklaci starého vozu a starých dílů, která odpovídá platným právním předpisům.

Již ve fázi vývoje jsou brány do úvahy technologie recyklace, které bude možné v praxi použít. Důležitým příspěvkem je proto další vylepšení konstrukce, která splňuje požadavky recyklace, a to i přes neustále rostoucí nároky na nové automobily, zejména pokud jde o komfort a bezpečnost.

Způsob zajištění zpětného odběru pneumatik

  1. Konec užívání pneumatiky konečným uživatelem
  2. Sběr odpadních pneumatik z míst zpětného odběru
  3. Odevzdání odpadní pneumatiky v místě zpětného odběru
  4. Zpracování odpadních pneumatik (drcení, výroba granulátu)
  5. Využití jako alternativní palivo (energetické využití) - cementárny a příp. různé energetické zdroje
  6. Protektorování, výroba nového výrobku z granulátu (hřiště, protihlukové stěny, tlumící desky, víka kanálů apod.) www.rpgrecycling.cz

Způsob zajištění zpětného odběru olověných autobaterií – individuální systém

  1. Konec užívání výrobku konečným uživatelem. Info na internetových stránkách výrobců autobaterií
  2. Sběr použitých odpadních autobaterií z míst zpětného odběru Odevzdání odpadní autobaterie v místě zpětného odběru (pokud není přímo součástí vozidla s ukončenou životností)
  3. Zpracování olověných odpadních autobaterií v hutích (v ČR společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.), www.kovopb.cz

Recyklace vozů s ukončenou životností

Porsche Česká republika provozuje rozsáhlou síť zařízení pro zpětný odběr vozidel s ukončenou životností. Adresu nejbližšího takového zařízení zjistíte u svého prodejce. Pokud už Váš vůz není zaregistrován pro použití v silničním provozu, prodejce Vás bude informovat o možnostech přepravy takového vozidla. Povinnost odběru autovraků k bezplatné likvidaci se od 1. 1. 2007 vztahuje na všechna vozidla dovezená oficiálním importérem vozů do České republiky bez ohledu na to, kdy byla poprvé zaregistrována.

Síť sběrných míst řídí a koordinuje pro Porsche Česká republika firma GREEN Solution. Aby bylo možné autovrak k bezplatné likvidaci převzít, musí obsahovat všechny důležité části, zejména karoserii, hnací a převodové agregáty, katalyzátor a nárazníky. Nesmí však obsahovat díly a části neschválené výrobcem. Při odevzdání autovraku u autorizovaného zpracovatele obdrží majitel doklad o ekologické likvidaci vozu. Tento doklad předloží na registračním úřadu při odhlašování vozidla.

Z odpadu, který byl v minulosti bezcenný, je tak získáno několik frakcí, které se při procesu recyklace převážně změní na suroviny, jež najdou smysluplné hospodářské využití a které nezatěžují životní prostředí. Recyklace starých automobilů tak v konečném součtu dosahuje hodnoty 95 % a představuje rozhodující přínos pro úsporu primárních surovin.