Upozornění

Manuály zpřístupněné online nenahrazují tištěnou palubní literaturu, kterou obdržíte se svým vozem SEAT. Doporučujeme pečlivě si přečíst příručky a příslušné dodatky, abyste se mohli rychle seznámit se svým vozem. V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte svého autorizovaného partnera SEAT.