Aktualizace navigačního systému pro vozidla od roku 2021:

Krok  1

Přejděte do nastavení informačního systému a zobrazte verzi mapových dat.

Krok 2

Stáhněte si navigační data a uložte je na datový nosič USB.

Krok 3

Zapněte zapalování vozidla.

Krok 4

Připojte datový nosič USB k infotainmentu, zatímco váš vůz není v pohybu.

Krok 5

USB nosič musí zůstat trvale připojen několik dní, dokud nebudou nainstalována navigační data. Instalace proběhne automaticky na pozadí během několika dní jízdy.

Nevíte si s tím rady? Nevadí, zkuste kontaktovat jednoho z našich autorizovaných servisních partnerů SEAT.

Aktualizace navigačního systému pro vozidla od roku 2017 do roku 2020:

V následujícím textu vám postupně vysvětlíme, jak si stáhnout nové mapové podklady pro navigační systém a jak je importovat do navigačního systému.

Nepřepisujte originální SD kartu, pokud si nejste absolutně jisti, že máte nainstalovanou službu MapCare.  Přepsání SD karty bez služby MapCare může mít za následek ztrátu dat!

Krok  1 Jakou verzi mám aktuálně nainstalovanou a jaká verze je dostupná jako aktualizace?

Aktuální verzi mapových podkladů v navigačním systému zjistíte stisknutím tlačítka "MENU". Na displeji potvrďte volbu "Nastavení" > "Informace o systému".

Před samotnou instalací nových podkladů doporučujeme zálohu původních dat. Lze ji udělat následovně:

 • Vyjměte SD kartu s mapovými podklady ze čtečky 2 navigačního systému a vložte ji do čtečky paměťových SD karet, která je součástí vašeho počítače nebo je k němu připojena.
 • Vytvořte si v počítači novou složku pro uložení záložní kopie mapových podkladů.
 • Zkopírujte veškerá data z SD karty do složky, kterou jste vytvořili ve svém počítači.

Krok 2 Stahování nových dat

 • Navštivte webovou stránku s nejnovějšími daty ke stažení. Pokud jste to neudělali již dříve, stránka s odkazy (v angličtině) je zde. Data si můžete stáhnout jako jeden soubor. V závislosti na rychlosti vašeho internetového připojení může stahování trvat i více než osm hodin. Všechny soubory jsou komprimovány ve formátu .7z.
 • Stáhněte si veškeré soubory pro novou verzi a uložte je společně do nové složky (např. "Aktualizace map") ve vašem počítači.
 • Posuňte prstem přepínač na SD kartě do polohy "Unlock" ("Odemknuto") a vložte SD kartu do čtečky v počítači nebo do externí čtečky paměťových karet.
 • Smažte veškerá data z paměťové SD karty nebo kartu naformátujte. Postup závisí na operačním systému: ve Windows vyberte čtečku SD karet, klikněte na ni pravým tlačítkem myši a zvolte "Naformátovat". V ostatních operačních systémech postupujte podle pokynů výrobce.
 • Otevřete ve vašem počítači první soubor ve složce se staženými daty (přípona .7z.001).
 • Rozbalte soubory na paměťovou SD kartu. Soubory musí být uloženy přímo do základní složky paměťové SD karty, nesmí být uloženy do žádné z podsložek.
 • Po rozbalení souborů vyjměte SD kartu ze svého počítače nebo čtečky paměťových karet. Nyní posuňte přepínač na paměťové SD kartě znovu do polohy "Lock".

Krok 3 Importování dat do navigačního systému

 • Vložte SD kartu zpět do čtečky 2 navigačního systému.
 • Aktualizované navigační mapové podklady budou k dispozici, jakmile systém rozpozná nově vloženou SD kartu.

Poznámka: Jelikož SD karta s uloženými navigačními daty musí zůstat ve vozidle, je vystavována extrémním podmínkám. Navigační systém proto akceptuje pouze SD karty schválené značkou SEAT, aby byla zajištěná správná funkce navigačního systému. Dojde-li ke ztrátě nebo poškození originální karty, je možné získat náhradní kartu od nejbližšího servisního partnera SEAT.

Nevíte si s tím rady? Nevadí, zkuste kontaktovat jednoho z našich autorizovaných servisních partnerů SEAT.